messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดการทำแผนพัฒนาชุมชน
รายละเอียด : วัน วันพุธ ที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดการทำแผนพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านหาดทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้โพส : wp