ชื่อเรื่อง : ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : iP5GRKqMon40444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สมัยทีหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน