ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการประชาชน และการทำงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564 นั้น เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : eXtTvExMon103118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้