ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างงาน (93.14.18.00 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)