messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 13
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
นโยบายการบริหารทรัพากรบุคคล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1