messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ติดต่อฝ่ายปกครองตำบลสร้างนางขาว
นางสาววิจิตรา หล้าคอม (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1) โทร.0833407933 นายวุฒิพงษ์ จะหลาบหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2) โทร.0879952132 นายวิรัตชัย โยธะวงษ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) โทร.0833607489 นายทองแดง แสนตุ้มทอง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) โทร.0619704906 นายสำรอง แกมใบ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) โทร.0879517547 นายภานุพงษ์ แสงเทพ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5) โทร.0828536099 นายไพรัช อ่อนโก๊ก (กำนันตำบลสร้างนางขาว หมู่ที่ 6) โทร.0986659649 นายสกุลไทย วิสัยหมู (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) โทร.0642063451 นายศุภชัย ศรีเผลา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8) โทร.0817995272
การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ที่อยู่: เลขที่ 166 หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์/โทรสาร : 042-414710 Admin : นายปิยะพล เชื้อนาข่า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายนิสิต ช่างเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน E-mail : saraban@sangnangkhao.go.th
แผนที่หน่วยงาน