เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกสรรและเลือกสรรบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (รองปลัดเทศบาล ระดับต้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับแก้ไขเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้าง เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้ง ที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
find_in_page ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ที่มีความรู้ความสามารถในการบริการประชาชน และการทำงานของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่หนึ่ง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 133
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7