messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder ผลการประเมิน ITA (2562-2563)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1