messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 35
รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 115
รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
รายงานผลการประเมิน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 78
รายงานผลการประเมิน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
รายงานผลการดำเนินของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
รายงานผลการประเมิน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
รายงานผลการประเมิน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
รายงานผลการประเมิน ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1