messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 11 มี.ค. พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 14 - 23 มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 2 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 135
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 107
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 / 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
รายงานประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2561 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 234
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1