messager
 
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างนางขาว
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2566 (ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 91
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : wp | เปิดอ่าน : 262
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2564 (ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างนางขาว 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1